Statens läsebok

Författare
Inga-Lisa Petersson
(Inga-Lisa Petersson.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund Univ. Press, Team offset & media 1999 Sverige, Lund, Malmö 215 sidor. ill. 23 cm