Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1890, Tredje och sista afdelningen: Folkmängden församlingsvis åren 1860-1890; folkmängden år 1890 efter kön, ålder, civilstånd, hushåll, födelseort, stamskilnad och yrken; antalet sinnessjuke, döfstumme och blinde; frånvarande personer och qvarstående obefintlige; dödlighets- och lifslängdstabeller för åren 1881-1890

Författare
(Statistiska centralbyrån)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1895 Sverige, Stockholm lxii, 180 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan