Statliga stöd med delat myndighetsansvar - effektivitet och förenklingar

Genre
Utvärdering
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksrevisionen, Riksdagens interntryckeri 2020 Sverige, Stockholm, Stockholm 57 sidor tabeller 25 cm 978-91-7086-574-9