Statsministerens nyttårstaler gjennom 70 år

Författare
Bjørn Magnus Berge
(Bjørn Magnus Berge.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cappelen Damm 2016 Norge, Oslo 750 sidor. ill. 978-82-02-51744-1