Statsrådet friherre Rudolf Cederströms förklaring öfver justitiæ ombudsmannens frih.L.A.Mannerheims till riks-rätten afg. slutpåståenden mot frih - Cederström, jemte tillägg till samma förklaring uti en serskild skrift tillika med den deraf föranledda skriftväxling

Författare
Olof Rudolf Cederström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1818 Sverige, Stockholm