Steg mot framtiden - ett diskussionshäfte om lärarnas och Lärarförbundets historia

Författare
Björn Kullander
(Manuskript: Björn Kullander)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb. 1990 Sverige, Stockholm 16 sidor. : ill. (vissa i färg) 21 x 30 cm