Stella

Författare
Laura Fitinghoff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saga Egmont 2019 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 310 sidor 22 cm 978-87-26-19158-5
Sv. Andelsförl. 1932 Sverige, Stockholm
Sv. Andelsförl. 1927 Sverige, Stockholm 285 sidor.
Sv. andelsförl. 1924 Sverige, Stockholm 285 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-11-82033-9