Sten Sture den äldre

Författare
Sven Ulric Palme
(Sven Ulric Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Seelig, Hallandsposten 1968 Sverige, Stockholm, Solna, Halmstad 303 sidor., [16] pl.-s.
Wahlström & Widstrand 1950 Sverige, Stockholm 312 sidor., [16 pl.-s.] ill.