Stenålder och förhistoriskt fiske vid Kvarnsjön i Riksten - Södermanland, Botkyrka socken, Riksten 8:1, Botkyrka 636, Botkyrka 637, Botkyrka 638 och Botkyrka 639 : arkeologisk utredning, etapp 1 och 2

Författare
Cecilia Grusmark
(Cecilia Grusmark och Jim Hansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2011 Sverige, Hägersten 20 sidor. : ill.