Stenmuren

Författare
Hans Olof Abrahamsson
(Radioteatern 1975.)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio 1975 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 49 sidor.