Stiftelser i Norden - rapport från ett nordiskt forskningssymposium i Lund den 24 och 25 september 1999

Författare
(Utgiven av Katarina Olsson och Lennart Lynge Andersen.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juristförl., Akademibokh. distributör, Wallin & Dalholm 2000 Sverige, Lund, Lund 164 sidor. 22 cm