Stiftelsetrilogin

Stiftelsetrilogin, som här föreligger i ett band, är den klassiska SF-berättelsen om det stora vintergatsimperiets nedgång och fall. Den är läst och älskad av miljoner människor världen över.

Stiftelsen, som skapas av vetenskapsmannen Hari Seldon, har till uppgift att bevara människosläktets kunskaper under den tid av barbari som förestår när det väldiga vintergatsimperiet går under. Inte nog med det, med hjälp av den mycket avancerade beteendevetenskap – kallad psykohistoria – som Hari Seldon utvecklat, kan det väldiga skeendet förutses och påverkas i lämplig riktning. Stiftelsens stora mål är att nedbringa trettiotusen år av barbari till tusen. Vid den tiden skall ett nytt imperium vara uppbyggt för att leda mänsklighetens utveckling vidare.

Stiftelsetrilogin är en berättelse fylld av bysantinska intriger, slughet och förräderi, mod och tapperhet, allt spelat mot en svindlande galaktisk fond.

Översättning Sam J Lundwall

Originaltitel
Romaner Svenska
Författare
Isaac Asimov
(Isaac Asimov översättning: Sam J. Lundwall.)
Genre
Romaner, Roman, Science fiction, Framtidsskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & kultur 2019 Sverige, Stockholm 978-91-27-16534-2
Natur & Kultur 2019 Sverige, Stockholm 634 sidor 20 cm 978-91-27-16320-1
Natur och kultur 1994 Sverige, Stockholm, Norge 553 sidor. 18 cm
Legenda 1987 Sverige, Stockholm 553 sidor. 18 cm 91-582-1141-1
Legenda 1985 Sverige, Stockholm 553 sidor. 22 cm 91-582-0956-5
Askild & Kärnekull 1983 Sverige, Stockholm 553 sidor. 22 cm 91-582-0467-9