Stiftsvetsning och skjutspik - experimentell undersökning av materialpåverkan vid stiftsvetsning respektive inskjutning av skjutspik i konstruktionsmaterial

Författare
Hans Janing
(Hans Janing och Lars Wallin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stålbyggnadsinstitutet (SBI) 1977 Sverige, Stockholm 19 sidor. : ill., tab., diagr.