Stig Dagerman - författare och journalist - en bibliografi

Författare
Hans Sandberg
(Sammanställd av Hans Sandberg.)
Genre
Bok, Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Federativ, Federativ 1975 Sverige, Stockholm, Stockholm 160 sidor. ill. 24 cm