Stig Dagerman i ögonblicksbilder : trettionio texter och ett foto ur familjealbumet

Författare
(Urval och sammanställning Hans Sandberg efterord Bengt Söderhäll.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stig Dagermansällsk. cop. 2003 Sverige, Skutskär 38 sidor. ill.