Stigsjö - kyrkor - församling

Författare
Sigurd Sjödin
(Sigurd Sjödin teckningar: Lars-Ola Norén fotogr.: Lars Guvå ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Angermannia, Stigsjö församl. (distr., Nordström 1985 Sverige, Härnösand, Kalix 194 sidor. ill. 22 cm