Stilbum vulgare Tode - Ein bisher verkannter Basidiomycet. Mit einer Tafel

Författare
Hans Oscar Juel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1898 Sverige, Stockholm