Stilla hjärtats oro

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland övers.: Dagny Dahlberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1972 Sverige, Stockholm 240 sidor. 91-32-30382-3
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65696-9