Stillbilder

Författare
Lars Lerin
(Lars Lerin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Syntryck, Värmlandstr. 1987 Sverige, Hagfors, Karlstad 160 sidor. ill. 21 cm