Stirner: The Ego and its Own

Författare
(Max Stirner, Edited by David Leopold.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cambridge University Press 1995 England, Cambridge 1 online resource (432 sidor.) digital, PDF file(s). 978-0-511-81595-9