Stjärnfall

Författare
Folke Mellvig
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1960 Sverige, Stockholm 203 sidor.
Saxon & Lindström 1952 Sverige, Stockholm 302 sidor.
Albert Bonniers förlag nnnn 978-91-0-016006-7