Stjärnfursten

Originaltitel
The star king Svenska
Författare
Jack Vance
(Jack Vance övers.: Torkel Franzén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askild & Kärnekull 1974 Sverige, Stockholm 204 sidor.