Sto vukova, i druge pjesme za djecu

Författare
Grigor Vitez
Förlag År Ort Om boken ISBN
"Svjetlost," 1957 Bosnien-Hercegovina, Sarajevo 70 sidor. : ill.