Stockholm i modernt måleri

Författare
Lennart Seth
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studiekamraten 1938 Sverige, Stockholm 55 sidor. : ill.