Stockholm på 1940-talet - beredskapsår och efterkrigstid i unika färgbilder

Författare
Lennart Welander
(Foto: Lennart Welander text & research: Christer Leijonhufvud.)
Genre
Bildverk, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trafik-nostalgiska förlaget, Modintryckoffset 2009 Sverige, Stockholm, Stockholm 136 sidor. ill. 27 cm 978-91-85305-99-5