Stockholm-Narvik - världens nordligaste järnväg : vägledning för turister

Författare
Hugo Samzelius
(Författare: Hugo Samzelius utgifven af Svenska turistföreningen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1905 Sverige, Stockholm 51 sidor. ill.