Altes und Neues - kleine Prosa aus fünf Jahrzehnten

Författare
Thomas Mann
(Thomas Mann.)
Genre
Bok
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fischer 1953 Tyskland, Frankfurt am Main 795 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan