Stockholms bandyhistoria 1895-2007

Författare
Claes G. Bengtsson
(Claes-G. Bengtsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms idrottshistoriska förening 2007 Sverige, Solna 118 sidor. ill.