Stockholms kapitulation 1520 - Ett rekonstruktionsförsök

Författare
Sven Ulric Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Sverige, Stockholm