Stockholms tunnelbanesystem - allmän beskrivning

Författare
Karl Henning Georg Gyldenstein
(G. Gyldenstein, C. Ehrman, G. Falk, B. Hillbom och E. Vretblad.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1952 Sverige, Stockholm 71 sidor. ill. 1 karta