Stockholmsungdomarna inför 80-talet - en översiktlig beskrivning av utbildnings-, arbetsmarknads- och fritidsförhållanden : delrapport nr 1 från Ungdomsundersökningen

Författare
Eva Göransson
(Eva Göransson, Bo Nyman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
USK 1980 Sverige, Stockholm 73, 46 sidor.