Stockholmsungdomarnas fritidsvanor - en delstudie av ungdomars deltagande i föreningslivet : delrapport nr 2 från Ungdomsundersökningen

Författare
Eva Göransson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
USK 1980 Sverige, Stockholm 90 sidor.