Stor Karis bröllop - Berättelse från mitten av förra århundradet

Författare
Anders Eriksson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fornstedt 1924 Sverige, Falun 263s