Stora Bråfors - renoveringar 1999-2003 - antikvarisk kontroll : Bråfors 1:13, Norbergs socken, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturmiljöavdelningen, Västmanlands läns museum 2003 Sverige, Västerås 19 sidor. ill.