Stora Ek och Hedåker - förslag till trädgårdarnas restaurering

Författare
Kolbjörn Waern
(Upprättat av Kolbjörn Waern)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Skaraborgs län 1986 Sverige, Mariestad 29 sidor. ([6], 34 sidor.) : ill., kartor 25 cm