Stora Sjöfallet

Författare
Sven Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Sverige, Stockholm 16 sidor. ill.