Stora Galaterbrevskommentaren

Originaltitel
In epistolam S. Pauli ad Galatas commentarius Svenska
Författare
Martin Luther
(Martin Luther ny svensk tolkning jämte inl. av Martin Lindström.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SkeabVerbum, Lutherstift:s förl., Berling 1982 Sverige, Älvsjö, Kungälv, Lund 511 sidor. 22 cm
1954 Sverige, Stockholm 510 sidor.
Diakonistyr. 1939 Sverige, Stockholm xj, 588, (1) sidor.