Stora handboken för studieaktiva i facket Förbundskomplement, Svenska musikerförbundet - fakta och information för fackliga studieorganisatörer m fl

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LO, ABF, Brevskolan, Tiba tryck 1982 Sverige, Stockholm, Stockholm 16 sidor.
LO, ABF, Brevskolan, Tiba tryck 1981 Sverige, Stockholm, Stockholm 13 sidor.