Stora hobbyboken

Författare
Gerd Alfsen
(Gerd Alfsen; övers.: Åsa Forsberg.)
Målgrupp
Allmänhet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forlagett LibriArte 1999 Norge, Oslo, Danmark 164 sidor. ill. 27 cm