Stora hundboken - lexikon från A till Ö med rasbeskrivningar

Författare
Marjatta Boij
(Marjatta Boij, Karl Henning, Margareta Lagerman Pekkari medarbetare och uppgiftslämnare: Göran Hermelin ... foton: Margareta Lagerman Pekkari ... teckningar: Brita Svensson, Rolf Svensson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Centraltr. 1992 Sverige, Stockholm, Borås 439 sidor. ill. (vissa i färg), tab. 25 cm
LT, Centraltr. 1985 Sverige, Stockholm, Borås 378 sidor. ill., tab. 25 cm