Stora uppslagsboken

Författare
(Utarb. av Lennart Tham och Jan Ulf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationsförl. 1985 Sverige, Stockholm, Västtyskland 1128 sidor. ill., kart., tab. 23 cm