Store Lars - dramatiserad folklifsbild

Författare
August Bondeson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pehrsson, Bonnier 1894 Sverige, Göteborg, Göteborg 31 s