Stormägtigste allernådigste konung! =(Rubr.)=/(J. Sundius.) (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1826.)

Författare
Johan Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1826 Sverige, Stockholm 06 sidor. 4:o.