Stormen bröt lös

Författare
Olle Hagner
(Olle Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fosterl.-stift. 1947 Sverige, Stockholm 68 sidor.