Stormfåglarna

Författare
Ole Blegel
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askild & Kärnekull 1976 Sverige, Stockholm 160 sidor. 18 cm 91-7008-760-1