Stormiga år - rapport från mastkorgen

Författare
Arvid Svärd
(Arvid Svärd.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier, Westerberg, Svantesson 1964 Sverige, Stockholm, Hässleholm 240 sidor.