Stormnatten

Författare
Nils Hydén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindqvist, Norrmalms tr. (Stockholm : Grafiska konstanst.) 1944 Sverige, Stockholm, Stockholm 192 sidor.
Bohlin & C:o 1926 Sverige, Stockholm 306 sidor.