Storspoven kallar - fåglar i ladornas landskap

Författare
Jessica Lindström Battle
(Text: Jessica Lindström Battle illustrationer: Mats Åke Bergström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Norrbottens län 1999 Sverige, Luleå 38 sidor. färgill. 15 cm