Storstadens livsstilar och boendekarriärer - en etnologisk intervjuundersökning från 80-talets Göteborg

Författare
Magnus Mörck
(Magnus Mörck.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Etnologiska fören. i Västsverige, Etnologiska institutionen, Univ., Länstr. 1991 Sverige, Göteborg, Göteborg 238 sidor. diagr., tab. 21 cm