Storstadens livsstilar och boendekarriärer - en etnologisk intervjuundersökning från 80-talets Göteborg

Författare
Magnus Mörck
Genre
theses, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Etnologiska fören. i Västsverige, Etnologiska institutionen, Univ. 1991 Sverige, Göteborg 238 sidor. (240 sidor.) : diagr., tab. 21 cm 91-85838-34-9