Stortjuvens pojke

Författare
Cannie Möller
(Skaraborgs länsteater1991.)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skaraborgs länsteater 1991 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Skövde 57 sidor.
Rabén & Sjögren, Beyrond 1985 Sverige, Stockholm, Malmö 206 sidor. 22 cm
Saga Egmont nnnn 204 sidor. 978-87-26-87452-5